GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.

2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.

3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın Posiness (Maysa Teknoloji A.Ş.) Yetkili Servisine, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.

4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Posiness (Maysa Teknoloji A.Ş.) 'nin yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

6. Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda, verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri ücret talep edilmez.

8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

9. Bu belgenin kullanılmasına, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

10. Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (çanta, CD, kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır.

11.  Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Posiness (Maysa Teknoloji A.Ş.) yetkili servisi veya Posiness (Maysa Teknoloji A.Ş.) 'nin düzenleyeceği raporla belirlenir.

GARANTİ KOŞULARI

1. Garanti Süresi 2 yıl olup, garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİ'nin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi, garanti süresince saklanmalıdır.

2. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası ve/veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.

3. Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığında yada tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.

4. Cihazın montaj ve/veya onarımlarının firmamız yetkili servislerinin haricinde yapıldığının, yada cihazın açıldığının tesbiti halinde garanti geçersiz olacaktır.

5. Firmamız tarafından verilen GARANTİ, söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalar da garanti dışıdır.

 • Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından, kazadan, meydana gelen hasar ve arızalar.
 • Posiness (Maysa Teknoloji A.Ş.) tarafından üretilmeyen yada satılmayan parça yada parçaların ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar.
 • Virüs bulaşması sonucu oluşan arızalar.
 • Sıvı teması sonucu oluşan arızalar.
 • Ürünün satıldığı andaki sistem özelliklerinin değiştirilmesi( Yazılım ve Donanım ).
 • Posiness (Maysa Teknoloji A.Ş.) 'in yazılı onayı olmadan yapılan modifikasyonlardan doğan arızalar.
 • Voltaj uyumsuzluğu, hatalı elektrik donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 • Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
 • Lcd ekranda çatlak veya kırık oluşması.
Whatsapp
Call
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. ordiness.com.tr'yi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayınız.